Activades 2013

Este ano comezamos as actividades da Asociación Estrada Micolóxica no mes de Outubro, para evitar encontrarnos cos montes tan secos como o ano pasado.

Tódalas actividades que faremos serán no Auditorio de NovaGalicia Banco da Estrada. (mapa)

As charlas comezarán ás 20:00h da data correspondente.

Como tódolos anos comezamos as charlas coa iniciación á micoloxía, que a impartirá a nosa presidenta da Asociación, Mercedes Nodar o venres 4 de Outubro.
Logo seguiremos con catro charlas máis sobre as seguintes temáticas:

18 de Outubro. Marisa Castro – Cogomelos por ecosistemas.
25 de Outubro. Floro Andrés Rodríguez – Uso medicinal dos fungos.
8 de Novembro. Antonio Rodríguez – Cogomelos dos prados.
23 de Novembro. Puri Lorenzo – Creación dun xardín micolóxico. (clausura)

Durante os domingos das semanas que hai charlas temáticas, faranse saídas ao monte para a identificación e recolección de cogomelos. O punto de encontro para as saídas ao monte será a praza do Concello da Estrada. (mapa) Non fai falta confirmar asistencia, basta con aparecer no punto de encontro ás 10:00h.

Este ano convócase o II Concurso de Fotografía Micolóxica e o III Concurso Escolar de Debuxo Micolóxico.

Como novidade, polo noso quinto aniversario, a Asociación Estrada Micolóxica organizará unha exposición sobre “O monte e os seus recursos” durante a semana do 21 ao 25 de Outubro. Esta exposición estará centrada para rapaces e colexios na que se explicará a necesidade de coidar e protexer os nosos montes para seguir gozando dos seus recursos durante moitas máis xeracións. Haberá mostras dos distintos produtos que se obteñen dos nosos montes.

Para clausurar as actividades deste ano, dende o 20 até o 22 de Novembro faremos unha exposición con distintas especies de cogomelos e ademais tres talleres. Todas estas actividades de clausura serán en horario de 19:00h até as 21:00h, aproximadamente:

20 de Novembro. Cultivo micolóxico.
21 de Novembro. Fotografía micolóxica.
22 de Novembro. Taxonomía e microscopía micolóxica.

A xornada de clausura será o 23 de Novembro, coa entrega de premios dos concursos de fotografía e de debuxo micolóxico e degustación de pinchos con cogomelos, todo logo da charla de Puri Lorenzo.

Agardamos que vos gusten estas actividades e que participedes nelas.

Advertisement

Bases do III Concurso Escolar de Debuxo Micolóxico.

Co obxectivo de contribuír á divulgación da micoloxía en xeral e, en particular, de familiarizar  á poboación escolar co mundo dos cogomelos e cos seus ecosistemas, e de formar no respecto ao patrimonio natural e  paisaxístico, a asociación Estrada Micolóxica  convoca  a terceira edición  do Concurso escolar de debuxo micolóxico para o alumnado de 6º curso de primaria dos colexios da Estrada que se rexerá polas seguintes bases:

  1. Poderán participar todos os alumnos e alumnas de 6º curso de primaria matriculados nos colexios do municipio da Estrada.
  2. Convócase un único premio para cada colexio participante. O xurado concederao escollendo entre os diferentes traballos presentados por cada centro.

O premio, igual para os diferentes centros, consistirá nun pequeno lote con material axeitado ás saídas de campo dun afeccionado á micoloxía.

  1. Entre os premiados de cada colexio escollerase un gañador final cuxo  premio consistirá en reproducir o seu debuxo como motivo do cartel das xornadas micolóxicas do ano 2014.
  2. No marco da convocatoria  “III concurso escolar de debuxo micolóxico” o motivo, a técnica compositiva e o formato serán libres, fixándose como formato máximo o DIN A3.
  3. Os traballos serán recollidos por un profesor do centro nun sobre co nome do mesmo. O profesor encargarase de numeralos elaborando unha relación cos nomes dos autores correspondentes que gardará ata que o xurado lle comunique o fallo do seu centro, momento no que identificará o premiado.
  4. O prazo de entrega do sobre de cada centro a Estrada Micolóxica  rematará o venres 8 de Novembro.
  5. O xurado estará compostos por 4 representantes de Estrada Micolóxica e por un pintor local recoñecido.
    1. Os traballos presentados poderán publicarse, individual ou colectivamente,  na web https://estradamicoloxica.wordpress.com e publicacións que realice a Estrada Micolóxica.

A resolución do concurso farase durante a clausura das actividades de outono da Estrada Micolóxica.

Bases do II Concurso Fotográfico da Estrada Micolóxica

Obxectivo.

O obxectivo de este concurso é incentivar a participación no mundo da micoloxía, e a fotografía como medio de difusión e coñecemento dos fungos.

As fotografías presentadas no concurso de esta edición terán como temática: “Os fungos e o entorno que os rodea”

Premio.

Existirá un único premio para a mellor fotografía, que consistirá nun fin de semana para dúas persoas nunha casa de turismo rural de A Estrada. (coa colaboración da Asociación de Turismo Rural e Ocio Mar de Compostela)

Condicións.

1-      Poderán participar todas as persoas físicas sen discriminación de ningún tipo.

2-      Cada concursante so poderá presentar unha única fotografía.

3-      A fotografía terá un tamaño libre e presentarase montada nunha cartolina, cun tamaño de 30x40cm.

4-      A fotografía deberá levar un título e o pseudónimo do autor por detrás da cartolina.

5-      Nun sobre aparte e pechado incluirase unha nota na que constará o nome e apelidos, teléfono de contacto e enderezo de correo electrónico. Dito sobre levará no seu exterior o título e o pseudónimo do autor.

6-      A fotografía e o sobre presentado non poderán levar ningún distintivo ou sinatura que poida identificar a súa autoría.

7-      As fotografías presentadas serán orixinais e inéditas e non se admitirá ningunha fotografía con retoques dixitais.

8-      As fotografías entregadas pasaran a formar parte do arquivo fotográfico da Asociación A Estrada Micolóxica, cedendo os seus dereitos para ser expostas e facer uso delas en publicacións da Asociación A Estrada Micolóxica.

Prazos.

Os traballos poderán presentarse no IES Antón Losada Diéguez, Rúa da Cultura nº2, A Estrada, Pontevedra, 36680; ata o 8 de Novembro, inclusive.

A resolución do concurso farase durante a clausura das actividades de outono da Estrada Micolóxica. A persoa gañadora será comunicada por vía telefónica.

A Asociación porase en contacto coa persoa gañadora para facerlle entrega do premio.

Xurado.

O xurado estará composto por representantes da Asociación A Estrada Micolóxica e unha persoa profesional da fotografía de A Estrada.

A participación neste concurso implica a total aceptación das  bases.